dich vu seo
dich vu seo

Rich Snippets

Thông tin SEO Hướng dẫn sử dụng Rich Snippets đầy đủ nhất

Thảo theo yêu cầu tim hiểu về Rich Snippets của anh em. Bài viết này tôi sẽ tổng hợp những Rich Snippets phổ biến nhất Công cụ Test Rich Snippets: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets Hướng dẫn: – itemscope: Định nghĩa khối có tác dụng. – itemtype:…